Oplossing

 PLASOMA bestaat uit 

een koud plasma pad en een koud plasma pulser

 

PLASOMA koud plasma pad is flexibel en wordt gefixeerd op de wond. Na één druk op de knop zal de koud plasma pulser het koud plasma onder de pad genereren. De huidige pad heeft een actief koud plasma gebied met een diameter van 3 cm. Deze maat is geschikt voor de meeste diabetische voetulcera en voor open beenwonden. Meerdere formaten koud plasma pads zullen in de loop van de tijd worden ontwikkeld.

 

PLASOMA koud plasma pulser zendt een elektrische stroom naar de pad om het koud plasma te genereren. De voortgang van de behandeling kan op het display worden gevolgd. De koud plasma pulser is intelligent: hij bewaakt continu het behandelproces en stopt de behandeling automatisch in het geval van onregelmatigheden.

Case studies tonen veelbelovende resultaten: 60% van de wonden gesloten

Gemiddeld waren de wonden 65 weken oud en genazen ze binnen 7 weken.

Vraag het case studies rapport aan

PLASOMA koud plasma behandeling

Onder de koud plasma pad wordt koud plasma in de wond gemaakt. De pad is verbonden met de pulser die energie naar de pad stuurt om koud plasma te maken. Dan begint de behandeling die 2 minuten duurt. Na behandeling wordt de pad verwijderd en weggegooid. De procedure wordt regelmatig herhaald totdat de wond is genezen. Naast PLASOMA koud plasma behandeling vindt standaard wondzorg plaats.

3 icoontjes met tekst: Behandeling is veilig, goed te verdragen en past in regulier consult. Behandelkosten zijn laag.

Klinische studie

Er is een klinische veiligheidsstudie uitgevoerd in het Amsterdam UMC. De hoofdonderzoeker was dr. Edgar Peters, de andere onderzoekers waren dr. Louise Sabelis en dr. Rimke Lagrand. In totaal werden 20 patiënten met langdurige diabetische voetulcera geïncludeerd, en 10 keer behandeld gedurende een periode van 2 weken. De primaire uitkomstmaat was het optreden van ernstige bijwerkingen van de koud plasma behandeling. Secundaire uitkomstmaten waren wondgenezing en aantal bacteriën.

de resultaten zijn positief

Meer dan de helft van de wonden werden >50% kleiner tijdens de twee weken van behandeling, twee wonden (10%) zijn volledig genezen tijdens deze behandelperiode. Het aantal Staphylococcus aureus bacteriën daalde significant direct na koud plasma behandeling. Dat is belangrijk, want S. aureus wordt gezien als een van de belangrijkste ziekteverwekkers in diabetische voetinfecties. Er traden geen ernstige bijwerkingen op; alle bijwerkingen waren mild en tijdelijk van aard.

Deze studie toont aan dat deze koud plasma behandeling bij diabetische voetulcera veilig is, en goed wordt verdragen.