Chronische wonden de wereld uit! Hoe zetten we de problematiek rondom complexe wonden in Nederland op de kaart?

Webinar en rondetafelgesprek. 

Wonden die niet genezen hebben veel impact op iemands leven, mensen kunnen bijvoorbeeld niet lopen, werken, er is schaamte of mensen komen in een isolement. Ook voor de omgeving heeft het veel impact. Naast deze ongemakken zijn er hoge financiële kosten voor de maatschappij. Hierbij moeten we alleen al voor Nederland denken aan 2 miljard per jaar. De 5-jaars overlevingsduur van mensen met niet-sluitende wonden is lager dan van mensen met borstkanker of prostaatkanker. De urgentie om dit op te lossen is dus hoog! 

Tijdens het webinar en het rondetafelgesprek gingen we in op de problematiek gezien vanuit de behandelaar en patiëntperspectief. Ook keken we naar versnelling van mogelijke oplossingen. 

Sprekers: 

Diabetesvereniging Nederland: Angela de Rooij, Beleidsmedewerker

Máxima Medisch Centrum: Ingrid Ruys, Diabetespodotherapeut

VGZ zorgverzekering: Stefanie Daleweij, Innovatiemanager Zorg

Plasmacure: Koen Lim, Medical Officer

Hoofd onderzoeker PETH Studie Plasmacure: Joost van der Kleij, Dermatoloog

Er zijn een aantal grote obstakels geconstateerd:

– Het vergaren van concrete cijfers is lastig, omdat de oorzaak van een wond niet ingevoerd wordt in registratiesystemen. Ook is er geen ‘wondeigenaar’ in de zorg, complexe wonden worden vanuit allerlei disciplines behandeld.

– Er is grote onderschatting van de dramatische impact die een wond kan hebben, zoals bijvoorbeeld amputatie. Zowel patiënten als huisartsen, spoedeisende hulp, thuiszorg, specialisten en ander zorgpersoneel zijn vaak niet genoeg op de hoogte van de urgentie om vroegtijdig de juiste stap naar specialistische wondzorg te zetten.

– Voetenteams blijken in de praktijk heel verschillend te werken, met wisselend kwaliteitsniveau als resultaat. Regionale afstemming in de hele keten lijkt een oplossing die leidt tot minder amputaties.

– Het onderwerp is niet sexy, terwijl er wel grote winst te behalen valt. Veel leed kan voorkomen worden als meer mensen dit probleem herkennen en erkennen. Het is nodig om hier landelijk meer aandacht voor te krijgen.

– Het werken in segmenten belemmert integrale, transmurale behandeling en betere zorg.

Deze knelpunten zijn besproken, samen met voorbeelden van waar het beter kan. PLASOMA is een interessante innovatie die kan bijdragen aan verminderen van de werklast en verbeteren van wondgenezing. Zowel het rondetafelgesprek als het webinar waren zeer informatief.

Bekijk de video’s:

Webinar

Rondetafelgesprek

Lees ook het interview met Wouter Brekelmans en ontdek waar hij verbeterpunten ziet in wondzorg. Wouter is hoofd van het wondcentrum van Alrijne Ziekenhuis (afdeling chirurgie) en een van de hoofdonderzoekers van een klinische studie met PLASOMA.

terug naar overzicht

webinar 2 November 2021