koudplasmatherapie

50 BEHANDELTRAJECTEN MET PLASOMA WORDEN GESPONSORD DOOR PLASMACURE

Plasmacure wil de behandeling bij 50 patiënten sponsoren. Iedere behandelaar stellen we een pulser ter beschikking plus de benodigde pads voor de behandeling van 5 patiënten.

Het betreft patiënten met wonden kleiner dan 3 cm doorsnede, die na minimaal 2 weken goede standard of care wondzorg geen normale sluitingstendens laten zien. Als tegenprestatie vragen we om de informatie over de behandelingen en resultaten met ons te delen.

Bent u behandelaar of patiënt en wilt u meer informatie? Vul dan één van onderstaande formulieren in:

Voor behandelaars

Voor patiënten