Verbeterde wondgenezing met PLASOMA: 62% van complexe wonden geneest versus 25% met standaard wondzorg

Publicatie over RCT met PLASOMA koud plasma – in Advances in Wound Care, online op 3 juni 2024. Auteurs: Olaf Bakker, Paulien Smits, Chantal van Weersch, Melissa Quaaden, Esther Bruls, Angela van Loon en Joost van der Kleij. 

PLASOMA behandeling één of twee keer per week, zou de wondgenezing van veneuze beenulcera (VLU’s) in de eerste lijn aanzienlijk kunnen verbeteren.  

Bij deze gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) werden 46 patiënten met veneuze beenwonden verdeeld over drie groepen: de controlegroep kreeg standaard wondzorg, de twee behandelgroepen kregen standaard wondzorg plus één of twee PLASOMA-behandelingen per week. Alle behandelingen werden uitgevoerd door wondverpleegkundigen, wondconsulenten, en verpleegkundig specialisten, hetzij in poliklinische wondzorgcentra, hetzij bij patiënten thuis. Primaire doel: evalueren van het aantal wonden dat is genezen binnen 12 weken.

Staafdiagram toont dat met 2x per week PLASOMA genas 62% complexe wonden ten opzichte van 25% van de controlegroep en 53% met 1x per week

Binnen 12 weken genas 53% van de wonden in de groep die één PLASOMA-behandeling per week kreeg en 62% in de groep die twee PLASOMA-behandelingen per week kreeg, vergeleken met slechts 25% in de controlegroep.  

Staafdiagram: met 2x per week PLASOMA 95% wondsluiting ten opzichte van 53% in controlegroep en 64% bij 1x per week

De gemiddelde afname van het wondoppervlak was 64% in de groep met één PLASOMA-behandeling per week en 95% in de groep met twee PLASOMA-behandelingen per week, vergeleken met 53% in de controlegroep.  

Samen met andere klinische data omtrent veiligheid en werkzaamheid ondersteunen deze resultaten de integratie van PLASOMA als waardevolle therapie voor complexe wonden.  

Download voor meer informatie de RCT publicatie 2024 door het onderstaande formulier in te vullen (de publicatie is in het Engels): 

Hierbij geef ik Plasmacure toestemming om mij de RCT publicatie 2024 en andere communicatie toe te sturen. Ik kan mij op ieder moment uitschrijven via de link onderaan de e-mail. 

terug naar overzicht