Diabetisch voetulcus: 2,5 jaar bestaande hielwond reageert op PLASOMA koud plasma, in een tropische setting

Patiënt-introductie, hersteltraject vóór PLASOMA

Een 86-jarige Afrikaanse vrouw uit de USA gaat naar Sint-Maarten voor familiebezoek. Ze heeft sinds 2,5 jaar een voetwond aan de laterale zijde van haar linkerhiel. Ze is in de USA al 2 jaar onder behandeling van een chirurg, ook in verband met haar perifeer arterieel vaatlijden en kreeg regelmatig antibiotica voor haar wond. De wond is de afgelopen 2 jaar helaas niet veel kleiner geworden. 

Ze meldt zich op 5 november 2022 in de kliniek op Sint-Maarten met het verzoek om eens naar haar wond te kijken aangezien ze circa 6 weken op het eiland zou verblijven. Ze is bekend met diabetes mellitus type 2 waarvoor ze Repaglinide en Metformine gebruikt. Door de diabetes heeft ze behoorlijke neuropathie aan haar voeten, en heeft veel klachten van pijnlijke tintelingen. Hiervoor gebruikt ze Gabapentine. Daarnaast gebruikt ze Metopolol, Losartan, Cyclobenzaprine, Loratadine en Meloxicam. De wond ontstond in een periode waarin ze veel in bed lag. Ze slaapt met haar linkerenkel op een kussen om de druk op de wond te verminderen. Ze begint op 8 november 2022 met PLASOMA koud plasma behandeling in de hoop dat de wond hierop reageert.

Resultaten en frequentie PLASOMA koud plasma behandeling

• PLASOMA koud plasma behandeling: 2 maal per week, 9 Koud plasma behandelingen in totaal.

• Toename nieuw epitheel weefsel. De wondgrootte nam in 4 weken met meer dan 90% af. 

Download voor meer informatie de volledige case study – Case11_Voetulcus2023NL – door het onderstaande formulier in te vullen:

Hierbij geef ik Plasmacure toestemming om mij de case study en andere communicatie toe te sturen. Ik kan mij op ieder moment uitschrijven via de link onderaan de e-mail.

terug naar overzicht