Privacy beleid

Indien u, als bezoeker van deze website, persoonsgegevens verstrekt, dan zal Plasmacure, als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de verstrekte persoonlijke informatie, deze informatie vertrouwelijk behandelen. De verwerking van uw persoonlijke informatie zal plaatsvinden in overeenstemming met de normen zoals vastgelegd in de Europese Privacywetgeving.

Algemeen
Plasmacure, met het hoofdkantoor in Nijmegen, Nederland, begrijpt en respecteert het belang van uw privacy. Het doel van deze Privacy- en Cookieverklaring is om u te informeren over de wijze waarop Plasmacure uw persoonsgegevens verwerkt. Onder “persoonsgegevens” verstaan wij alle persoonlijk identificeerbare informatie.

Omvang
Deze Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens van bezoekers van www.plasmacure.nl (de “Website”).

 

A. PRIVACY

Ons gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u met ons communiceert, kunnen wij u vragen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden die in dit Privacy- en Cookiebeleid worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, tenzij anders vereist door de wet.

Typen verzamelde gegevens
Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor de doeleinden die in deze Privacy- en Cookieverklaring worden beschreven.

 • e-mail adres
 • Voor- en achternaam
 • Informatie verstrekt in uw commentaren op de website
 • Cookies en gebruiksgegevens

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
Plasmacure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Met ons communiceren
Wanneer u met ons communiceert, kunt u ons persoonsgegevens over uzelf verstrekken. Dit stelt ons in staat uw verzoeken te verwerken en uw vragen te beantwoorden. Uw communicatie met ons kan in onze systemen worden bewaard.

Website bezoeken
Wij houden gegevens bij van de activiteiten die op onze Website plaatsvinden. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens bevatten. Plasmacure gebruikt de verzamelbestanden van deze gegevens (de zogeheten logbestanden) om de Website te onderhouden en om misbruik te voorkomen. Als wij een aanval op onze Website detecteren, kunnen wij logbestandgegevens gebruiken om te proberen de bron van de aanval te bepalen. Wij kunnen ook gegevens over kwaadaardige aanvallen delen met of melden aan instanties die het recht handhaven (rechtshandhavingsinstanties).

Commentaar op onze website
Wij verzamelen ook de opmerkingen die u maakt op onze website. Na goedkeuring van uw commentaar, wordt uw commentaar en uw profielnaam openbaar zichtbaar.

E-mail berichten en nieuwsbrieven
De Website biedt u de mogelijkheid om te abonneren op nieuwsbrieven en e-mailberichten over onderwerpen zoals evenementen of persberichten. Indien u op enig moment besluit dat u niet langer mededelingen van ons wenst te ontvangen, volgt u dan de instructies voor het opzeggen van uw abonnement die u aan het einde van iedere e-mail of nieuwsbrief aantreft. U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier op de Website.

Grondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens
De grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens die in dit Privacy beleid worden beschreven, hangt af van de specifieke context waarin wij de Persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • Wij een contract met u moeten uitvoeren
 • U ons daarvoor toestemming heeft gegeven
 • Om te voldoen aan de wet
 • De verwerking in ons gerechtvaardigd belang en/of dat van derde partijen is. Dit betekent dat wij uw informatie verwerken voor zaken als:
  • Het leveren, onderhouden en verbeteren van onze diensten om aan de behoeften van de websitegebruikers te voldoen.
  • Het ontwikkelen van nieuwe producten en functies die nuttig zijn voor onze gebruikers.
  • Inzicht krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken om de prestaties van onze website te verbeteren.
  • Marketing om gebruikers te informeren over onze diensten.
  • Het opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude, misbruik, beveiliging, of technische problemen met onze diensten.
  • Het afdwingen van wettelijke claims, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen van de toepasselijke wetgeving.

Delen van Informatie
Plasmacure zal uw persoonsgegevens niet delen met derden dan zorgvuldig geselecteerde derden die wij kunnen inschakelen om namens ons diensten uit te voeren, mits deze partijen ermee instemmen uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en uw persoonsgegevens uitsluitend namens ons te verwerken. Wij kunnen uw informatie ook delen wanneer wij daartoe verplicht zijn of wanneer wij op enigerlei wijze van mening zijn dat deze vrijgave passend is om aan de wet te voldoen. Plasmacure kan uw persoonsgegevens delen met elk lid van de groep en met elke verbonden onderneming en/of dochteronderneming. Plasmacure kan uw persoonsgegevens ook overdragen aan een aankopende onderneming, als onderdeel van een eigendomsoverdracht van een of meer onderdelen van haar activiteiten. Wees u ervan bewust dat deze bedrijven met u kunnen communiceren over onze producten of speciale aanbiedingen die u nuttig zou kunnen vinden. Houd er rekening mee dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven buiten de Europese Unie. Wanneer uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die geen passend beschermingsniveau garanderen, zal Plasmacure u vooraf om toestemming vragen.

Beschermen van informatie
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beschermen. Plasmacure gebruikt een verscheidenheid aan technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw data te beschermen. Onze werknemers zijn verplicht uw persoonsgegevens te allen tijde te beschermen. Wanneer wij derden inschakelen om namens ons diensten te verlenen, beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens door middel van contractuele afspraken.

 

B. COOKIES

Wat zijn Cookies?
Deze Website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. De Website gebruikt functionele cookies (met inbegrip van sessiecookies) en cookies van derde partijen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat verstuurd wordt tijdens het laden van de pagina’s van deze website en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De in een cookie opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek aan onze website naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die deze website zelf installeert en adresseert. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van deze website. Deze cookies slaan geen persoonlijke of herleidbare gegevens op. U kunt een functionele cookie uitschakelen door de instellingen in uw browser aan te passen. Met behulp van een sessie cookie verzamelen wij informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken de informatie om onze website en de ervaring van de bezoekers te verbeteren. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit.

LinkedIn
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s op LinkedIn te kunnen promoten of delen. Deze knoppen worden geplaatst door gebruik te maken van een code die door LinkedIn wordt aangeleverd. Deze code plaatst een cookie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van LinkedIn. Let op! Deze Privacy Policy kan regelmatig wijzigen. De door LinkedIn verzamelde informatie zal in ieder geval zo veel mogelijk worden geanonimiseerd. De informatie kan worden overgebracht naar en opgeslagen op de servers van LinkedIn in de Verenigde Staten, waarvoor LinkedIn verklaart de door de Europese Commissie goedgekeurde Standaard Contractuele Clausules (‘SCC’s’) ter bescherming van persoonsgegevens te zullen naleven. Samengevat houdt dit een voldoende beschermingsniveau in voor de verwerking van mogelijke persoonlijke informatie.

Twitter
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Twitter. Deze knoppen worden geplaatst door gebruik te maken van een code die door Twitter wordt aangeleverd. Deze code plaatst een cookie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Twitter. Let op! Deze Privacy Policy kan regelmatig wijzigen. De informatie die door Twitter wordt verzameld, zal in ieder geval zo veel mogelijk worden geanonimiseerd. De informatie kan worden overgebracht naar en opgeslagen op de servers van Twitter in de Verenigde Staten, waarvoor Twitter verklaart de door de Europese Commissie goedgekeurde Standaard Contractuele Clausules (“SCC’s”) ter bescherming van persoonsgegevens te zullen naleven. Samengevat houdt dit een voldoende beschermingsniveau in voor de verwerking van mogelijke persoonlijke informatie.

Facebook
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook. Deze knoppen worden geplaatst door gebruik te maken van een code die door Facebook wordt aangeleverd. Deze code plaatst een cookie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Facebook. Let op! Deze Privacy Policy kan regelmatig wijzigen. De informatie die door Facebook wordt verzameld, zal in ieder geval zo veel mogelijk worden geanonimiseerd. De informatie kan worden overgebracht naar en opgeslagen op de servers van Facebook in de Verenigde Staten, waarvoor Facebook verklaart de door de Europese Commissie goedgekeurde Standaard Contractuele Clausules (“SCC’s”) ter bescherming van persoonsgegevens te zullen naleven. Samengevat houdt dit een voldoende beschermingsniveau in voor de verwerking van mogelijke persoonlijke informatie.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies
Indien u geen cookies wenst te gebruiken, kunt u cookies uitschakelen door de instellingen in uw browser te wijzigen. Het is mogelijk dat sommige functies van deze website niet of niet naar behoren functioneren nadat de cookies zijn uitgeschakeld of verwijderd.

Klikgedrag en bezoekersinformatie
Op deze Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag en voor het optimaliseren van deze website is het mogelijk dat uw IP-adres, gegevens die uw browser meestuurt en het tijdstip van uw bezoek worden vastgelegd en gebruikt. Wij kunnen voornoemde informatie gebruiken om deze website te analyseren, up-to-date te houden, bezoekersgedrag te analyseren en een demografisch inzicht te krijgen in de bezoekers van deze Website.

Wij streven ernaar om uw klikgedrag en bezoekersinformatie zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te anonimiseren.

 

C. UW RECHTEN EN CONTACTGEGEVENS
Na uw schriftelijk verzoek krijgt u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Wij kunnen u vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan. Wij zullen u een samenvatting van uw persoonsgegevens toesturen. Indien dit overzicht onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Dit schriftelijk verzoek kan naar het volgende adres worden gestuurd:

Plasmacure

Transistorweg 5

6534 AT  Nijmegen

Nederland

info@plasmacure.nl

Zodra u persoonsgegevens aan Plasmacure hebt verstrekt, heeft u recht op redelijke toegang, zodat u uw persoonsgegevens kunt controleren, bijwerken en/of wijzigen. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of om de verwerking van uw informatie te beperken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, om uw toestemming in te trekken of om uw gegevens naar een andere dienst te exporteren. U kunt uw verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens sturen naar info@plasmacure.nl. Wij moedigen u aan om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden.

Toezicht op de naleving van de gegevensbescherming
De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) adviseert en informeert Plasmacure over gegevensbescherming, en houdt toezicht op de naleving van de gegevensbescherming bij Plasmacure. De FG is te bereiken via: privacy@plasmacure.nl.

Als u van mening bent dat Plasmacure de bovenstaande regels niet of niet voldoende naleeft, of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met de FG.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse onafhankelijke toezichthouder. Deze ziet toe op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de AP via:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel.: +31 (0)88 1805 250

Wijziging van dit Privacy- en Cookiebeleid
Wij behouden uitdrukkelijk het recht voor om dit Privacy- en Cookiebeleid te wijzigen of aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in juni 2021.